MURVERK AV TEGEL I ANLÄGGNING

Begreppsbestämningar

  • murning:

    liggfog den horisontala fogen stötfog den vertikala fogen skifthöjd murstenens höjd plus en liggfog mursteg murstenens längd plus en stötfog

  • tillverkare:

    i AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

  • tolerans:

    tillåten avvikelse från angivet värde

Till toppen av sidan