MURVERK AV MURSTEN, MURBLOCK O D I ANLÄGGNING

Begreppsbestämningar

 • ballast:

  kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnet

 • bindemedel:

  beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna    Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement.    Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • fogbruk:

  (till fogplattor) oorganiskt bruk avsett att fylla fogar mellan fogplattor

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59)    Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • murning:

  liggfog den horisontala fogen stötfog den vertikala fogen skifthöjd murstenens höjd plus en liggfog mursteg murstenens längd plus en stötfog

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • skifthöjd:

  (vid murning) murstenens höjd plus en liggfog (AMA Hus)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan