PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

 • schaktbottennivå:

  över denna nivå kan berget lossgöras och utlastas med till exempel grävskopa

 • säkerhetsklass:

  indelning av konstruktioner efter skadekonsekvens vid brott

 • teoretisk bergkontur:

  linje som utgör begränsning av den teoretiskt erforderliga bergschakten i sektionen

 • teoretisk sektion:

  area inom teoretiska begränsningslinjer

 • teoretisk skadezon:

  beräknad skadezon (teoretiskt sprickdjup) i förhållande till de laddningskoncentrationer som använts

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan