RÄNNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR

Begreppsbestämningar

  • ränndal:

    ränna för uppsamling och avledning av dagvatten

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan