Ränndal av betongmarkplattor

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten eller grovjord    Exempel: Krossad sprängsten och krossad grovjord.

 • ränndal:

  ränna för uppsamling och avledning av dagvatten

Till toppen av sidan