SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD

Begreppsbestämningar

  • växtbädd:

    jordlager som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning    Växtbädden består vanligen av mullhaltig växtjord på ett underliggande lager av mullfattig mineraljord. Växtbädden kan bestå av enbart befintlig jord eller ha en överbyggnad av påförd jord.

Till toppen av sidan