MARKBELÄGGNINGAR

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318:2005)

 • materialskiljande lager:

  lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

 • stenmjöl:

  krossat bergmaterial, fraktionsgränser 0 och 8 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 0-2 mm, 0-4 mm och 0-8 mm.

Till toppen av sidan