LAGER AV GEOSYNTET

Begreppsbestämningar

 • geonät:

  plan, polymerisk struktur bestående av ett regelbundet öppet nätverk av odelade sammankopplade dragelement, som kan vara länkade genom extrudering, bindning eller sammanflätning, vars öppningar är större än beståndsdelarna (SS-EN ISO 10318:2005)

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318:2005)

 • mät- och ersättningsregel:

  regel för mätning och ersättning av arbete

 • geosyntet:

  generell term som beskriver en produkt, minst en vars komponenter innehåller syntetiska eller naturliga polymerer, i form av ett skikt, ett band eller en tredimensionell struktur, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318:2005)

Till toppen av sidan