JORDFÖRSTÄRKNING M M

Begreppsbestämningar

  • jordförstärkning:

    åtgärd för att förbättra en jords hållfasthets- och deformationsegenskaper

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan