Stubbrytning inom område för väg, plan o d

Begreppsbestämningar

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad    Exempel: se figur.

Till toppen av sidan