Rivning av lagerpall

Begreppsbestämningar

  • lagerpall:

    (vid brobyggnad) del av landfäste för bro på vilket lager för huvudbärverk är placerade

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan