Rivning av huvudbärverk i bro

Begreppsbestämningar

  • huvudbärverk:

    (vid brobyggnad) konstruktion som bär last i bros längdriktning och som överför lasten till undre bärverk

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan