Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59)    Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • pipighet:

  (vid vattenbilning) förekomst av håligheter (kratrar) i betongyta    Pipighet anses föreligga när hålighet (krater) har diameter mindre än 32 mm och djup större än 1,5 gånger diametern.

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • rivning:

  material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

 • vinkel:

  se figur; jämför med hörn (AMA Hus)

Till toppen av sidan