Rivning av grundkonstruktion för hus

Begreppsbestämningar

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

  • grundkonstruktion:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

Till toppen av sidan