Rivning av väg, plan o d

Begreppsbestämningar

  • kantstöd:

    stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan