Rivning av del av rörledning

Begreppsbestämningar

  • avstängningsanordning:

    anordning för avstängning av vätsketransport    Exempel: se figur

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan