Demontering av bangårdsutrustning

Begreppsbestämningar

  • demontering:

    borttagande med krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden

  • sortering:

    ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D.    se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan