Demontering av rörledning m m i väg, plan o d

Begreppsbestämningar

  • avstängningsanordning:

    anordning för avstängning av vätsketransport    Exempel: se figur

  • demontering:

    borttagande med krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan