Flyttning av stolpe, staket, skylt m m

Begreppsbestämningar

  • flyttning:

    material eller utrustning som demonteras och återmonteras i entreprenaden

  • grus:

    grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95)    Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten eller grovjord    Exempel: Krossad sprängsten och krossad grovjord.

Till toppen av sidan