Sanering av uppgrävda massor eller avfall

Begreppsbestämningar

  • avfall:

    varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap)

  • finjordshalt:

    masshalt av korn mindre än 0,063 mm räknat på jordmaterial mindre än 63 mm

  • sortering:

    ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D.    se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan