Tillfällig väg med bituminös beläggning

Begreppsbestämningar

  • överbyggnad:

    (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen    Exempel: Se figur under terrass.

Till toppen av sidan