Tillfällig väg, plan o d

Begreppsbestämningar

  • terrassering:

    utförande av underbyggnad för väg, plan och dylikt eller annan liknande markanläggning    Terrassering inbegriper vanligen schaktning, sprängning, fyllning med mera.

  • överbyggnad:

    (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen    Exempel: Se figur under terrass.

Till toppen av sidan