Åtgärd för allmän trafik

Begreppsbestämningar

 • allmän trafik:

  all trafik som kan påverka tredje man, i praktiken all trafik som inte är byggplatsens trafik inom arbetsområdet

 • kantstöd:

  stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

 • mängdförteckning:

  förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

 • mät- och ersättningsregel:

  regel för mätning och ersättning av arbete

Till toppen av sidan