Åtgärd i träds och buskars rotzon

Begreppsbestämningar

  • bergschaktning:

    schaktning av jord och berg med odränerad skjuvhållfasthet större än 300 kPa och som måste sprängas eller lossgöras med schaktmetoder likvärdiga med sprängning såsom sågning, kilning, spräckning eller dylikt    Lossgöring av tjälad jord räknas inte som bergschaktning om jorden i otjälat tillstånd har odränerad skjuvhållfasthet mindre än eller lika med 300 kPa. schakt i lermorän klassas som jordschakt

  • jordschaktning:

    schaktning av jord och berg med odränerad skjuvhållfasthet mindre än eller lika med 300 kPa schakt i lermorän klassas som jordschakt

Till toppen av sidan