Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel

Begreppsbestämningar

  • flyttning:

    material eller utrustning som demonteras och återmonteras i entreprenaden

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan