Tillfällig avledning av ytvatten

Begreppsbestämningar

  • ytvatten:

    vatten på markytan eller vatten i hav, sjö och vattendrag

Till toppen av sidan