Tillfällig avledning av dagvatten

Begreppsbestämningar

  • länshållning:

    pumpning i grop, brunn eller dylikt för undanhållande av vatten

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

  • dagvatten:

    ytligt avrinnande regn och smältvatten (TNC 59)

Till toppen av sidan