Tillfällig grundvattensänkning med dränerande lager

Begreppsbestämningar

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten eller grovjord    Exempel: Krossad sprängsten och krossad grovjord.

Till toppen av sidan