Tillfällig grundvattenhöjning genom infiltration

Begreppsbestämningar

  • infiltration:

    inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vattens inträngande i jord eller berg; jämför perkolation (TNC 95)

Till toppen av sidan