Hantering av vatten

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

  • länshållning:

    pumpning i grop, brunn eller dylikt för undanhållande av vatten

Till toppen av sidan