Förprovningspelare

Begreppsbestämningar

  • förborrning:

    förarbete till pålslagning, spontning, sondering, provtagning med mera genom att ett hål borras upp; jämför prylning

  • kontrollobjekt:

    (vid vägbyggnad) objekt - till exempel lageryta, vägsträcka - med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan