Hydrogeologisk undersökning

Begreppsbestämningar

  • provtätning:

    metod att utföra och undersöka en provkonstruktion avseende dess genomsläpplighet för vätska eller gas

Till toppen av sidan