Bearbetad undergrund

Begreppsbestämningar

  • undergrund:

    del av mark till vilken last överförs från grundkonstruktionen för en byggnad, en bro, en vägkropp eller dylikt; se figur under terrass

Till toppen av sidan