AF 21
|
AMA RA
ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL
Generation 
AF 21

AFGALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

AMA

Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Av AB 04 kap 1 § 9 och ABT 06 kap 1 § 10 framgår... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • AB 04:

  Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

 • ABT 06:

  Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan