AF 21

AFGALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

AMA

Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Av AB 04 kap 1 § 9 och ABT 06 kap 1 § 10 framgår... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • AB 04:

  Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

 • ABT 06:

  Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan