AF 21

AFG.8322Slutrengöring som tillhandahålls

AMA

Begreppsbestämningar

  • rengöring:

    avlägsnande av förorening (TNC 95)

  • slutrengöring:

    rengöring och renhållning i samband med färdigställande av entreprenad (TNC 95).

Till toppen av sidan