AF 21

AFG.8321Slutrengöring för sidoentreprenör

AMA

RA

Ange driftrum som ska slutrengöras före slutmontering... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rengöring:

    avlägsnande av förorening (TNC 95)

  • slutrengöring:

    rengöring och renhållning i samband med färdigställande av entreprenad (TNC 95).

Till toppen av sidan