AF 21

AFG.832Slutrengöring

Begreppsbestämningar

  • rengöring:

    avlägsnande av förorening (TNC 95)

  • slutrengöring:

    rengöring och renhållning i samband med färdigställande av entreprenad (TNC 95).

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan