AF 21

AFG.82Renhållning

AMA

Entreprenören ska hålla väg och plan ren från av denne... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • vilka fraktioner...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rengöring:

    avlägsnande av förorening (TNC 95)

  • renhållning:

    hopsamling och bortforsling av spill, emballage, hjälpmaterial och dylikt till uppsamlingsställe för avfall

Till toppen av sidan