AF 21
|
AMA RA
Renhållning
Generation 
AF 21

AFG.82Renhållning

AMA

Entreprenören ska hålla väg och plan ren från av denne... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • vilka fraktioner...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rengöring:

    avlägsnande av förorening (TNC 95)

  • renhållning:

    hopsamling och bortforsling av spill, emballage, hjälpmaterial och dylikt till uppsamlingsställe för avfall

Till toppen av sidan