AF 21
|
AMA
Länshållning för sidoentreprenör
Generation 
AF 21

AFG.811Länshållning för sidoentreprenör

Begreppsbestämningar

  • länshållning:

    tillfällig hantering av vatten som tillförs direkt genom nederbörd

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan