AF 21

AFG.7521Snöröjning som tillhandahålls sidoentreprenör

RA

Om snöröjning ska tillhandahållas sidoentreprenör medtas... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan