AF 21
|
AMA RA
Skötsel av permanent värmeanläggning
Generation 
AF 21

AFG.73Skötsel av permanent värmeanläggning

AMA

Entreprenören ska sköta permanent värmeanläggning från det... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Om den som permanent ska sköta värmeanläggningen inte... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

Till toppen av sidan