AF 21

AFG.72Värme som tillhandahålls mot ersättning

AMA

Beställaren tillhandahåller mot skälig ersättning värme... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Denna kod och rubrik åberopas för den entreprenör som... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

Till toppen av sidan