AF 21
|
AMA RA
Samordning av igensättning och tätning
Generation 
AF 21

AFG.621Samordning av igensättning och tätning

AMA

Entreprenören ska samordna igensättning och tätning samt... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Denna kod och rubrik åberopas för den entreprenör som ska... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • igensättning:

    arbete med att gjuta eller mura igen eller genom annan metod sätta igen efter ursparning eller håltagning sedan avsett arbete utförts i ursparningen eller håltagningen (TNC 95)

Till toppen av sidan