AF 21

AFG.62Igensättning och tätning

RA

Igensättning och tätning avser de arbeten och åtgärder som... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • igensättning:

  arbete med att gjuta eller mura igen eller genom annan metod sätta igen efter ursparning eller håltagning sedan avsett arbete utförts i ursparningen eller håltagningen (TNC 95)

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

 • ursparning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt vid tillverkning av konstruktion eller byggnadsdel genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 95)

Till toppen av sidan