AF 21
|
AMA RA
Ursparning och håltagning som tillhandahålls
Generation 
AF 21

AFG.614Ursparning och håltagning som tillhandahålls

AMA

Entreprenören ska utan dröjsmål efter anfordran kontrollera... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • håltagning:

    åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

  • ursparning:

    åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt vid tillverkning av konstruktion eller byggnadsdel genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 95)

Till toppen av sidan