AF 21

AFG.611Samordning av ursparning och håltagning

AMA

Entreprenören ska på arbetsplatsen, i god tid innan Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Denna kod och rubrik åberopas för den entreprenör som ska... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • igensättning:

  arbete med att gjuta eller mura igen eller genom annan metod sätta igen efter ursparning eller håltagning sedan avsett arbete utförts i ursparningen eller håltagningen (TNC 95)

 • ursparning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt vid tillverkning av konstruktion eller byggnadsdel genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 95)

Till toppen av sidan