AF 21

AFG.61Ursparning och håltagning

RA

Begreppsbestämningar

 • byggelement:

  förtillverkad enhet med bestämda mått i tre dimensioner som är färdigställd för sin funktion och avsedd att ingå i ett byggnadsverk tillsammans med andra likartade enheter (TNC 95)

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

 • ursparning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt vid tillverkning av konstruktion eller byggnadsdel genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 95)

Till toppen av sidan