AF 21

AFG.6Ursparning, håltagning, igensättning och tätning

RA

Ansvaret för redovisning i handlingar och ansvar för... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anbud:

  ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • ursparning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt vid tillverkning av konstruktion eller byggnadsdel genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 95)

Till toppen av sidan