AF 21

AFG.523Montering som tillhandahålls

AMA

Entreprenören tillhandahålls montage av i handlingarna... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

Till toppen av sidan