AF 21

AFG.511Ställningar för sidoentreprenör

RA

Ange för vilka arbeten, tidsperiod och övriga krav på... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • arbetsplattform:

    anordning för lyft av personer i arbetskorg som genom manöverorgan kan ställas in i olika arbetslägen (SS 7612001)

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan